Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 1 w Świebodzicach

Bilans jednostki budżetowej BILANS SP1.pdf

Rachunek zysków i strat jednostki RZiS SP1.pdf

Wyciąg z danych zawartych w załaczniku "Informacja dodatkowa" WYCIĄG SP1.pdf

Zestawienie zmian funduszu jednostki ZZF SP1.pdf

Informacja dodatkowa Skan SP1 2021 skan SP1 2021 - informacja dodatkowa.pdf

Bilans za 2020: SP1 bilans.pdf

Rachunek zysków i strat: SP1 RZiS.pdf

Zestawienie zmian w funduszu: SP1 zestawienie zmian w funduszu.pdf

Szkoła Podstawowa nr 1 w Świebodzicach

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28

58-160 Świebodzice

tel. fax.  746669616

email: www.https://naszajedynka.pl

e-mail: psp1swiebodzice@wp.pl

nazwa skrzynki epuap: PSP1swiebodzice

Bilans: bilans.pdf

Rachunek Zyków i Strat: Rachunek zysków i strat SP1.pdf

Zestawieni Zmian Funduszu: Zestawienie zmian.pdf

Informacja Dodatkowa: Informacja dodatkowa.pdf